Xornada de acollida

A xornada de acollida do Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo realizarase o venres 13 de setembro ás 17 horas na aula 8 da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra.

É moi importante a asistencia á devandita sesión xa que se explicarán aspectos fundamentais sobre a planificación académica e os recursos dispoñibles para o estudantado do máster, indispensables para a boa marcha e o aproveitamento do curso.